HAPİSHANE RAPORU

21 Dakika Önce

BASINA VE KAMOYUNA

VAN İLİNDE BULUNAN CEZAEVLERİNDE YAŞANAN HAK İHLALLERİ RAPORU

            Basından edindiğimiz bilgilere göre, İnsan Hakları Derneği Şubelerine yapılan başvurular ve İnsan Hakları Genel Merkezi talebi doğrultusunda, “ Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Van Yüksek Güvenlikli kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü/tutukluların salgın hastalık(Covid-19) sürecinde sağlık durumlarının ve sağlık/eğitim/sosyal durumlarının tespiti hakkında ailelerin yardım talep ettiği” bilgisini aldık. Bunun üzerine İnsan Hakları Derneği Van Şubesinden bir heyet oluşturulup söz konusu cezaevinde gerekli görüşmeler ve tespitler yapılarak alına önlem ve tedbirlerin tespiti ve yaşanan hak ihlallerine ilişkin rapor düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Heyetimiz Tarafından Yapılan Mahpus Görüşmeleri

İnsan Hakları Derneği Van Şubesinden heyetimiz; 10/07/2020 tarihinde hükümlü/tutuklu olan Feyyaz BAŞAK, Medya ASLAN(Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu), Ferhat SAYINER(Van Yüksek Güvenlikli kapalı Ceza İnfaz Kurumu) ve Yunus DURDU(Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) ile görüşmelerde bulunulmuştur. 

1./       Feyyaz BAŞAK (Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan mahpus Feyyaz BAŞAK ile 10/07/2020 tarihinde salgın hastalık(Covid-19) sürecinde alınan önlemler/tedbirlerin ve yaşanan hak ihlallerinin tespiti amaçlı görüşmede “Koğuşta bulunan mahpus sayısının olması gereken sayıdan fazla olduğu, 5 kişi kalınması gerekirken tek koğuşta 16 mahpusun birlikte kalındığı, ranzanın zorlukla yerleştirildiği, böylelikle yatma, temizlik ve barınma konularında sıkıntılar yaşadıklarını, salgın hastalık süreci boyunca koğuş dezenfektesinin ayda bir yapıldığı, koğuş aramalarının pandemi hastalığı nedeniyle durdurulduğu, koğuş dışına çıkarıldıklarında üst araması yapıldıktan sonra eldiven ve maskenin verildiği, revire çıkma taleplerinin yerine getirilmediğini, hastaneye sevk taleplerinin kabul edilmediğini, Hastaneye sevk edilme halinde cezaevine dönüşte karantinaya alındıklarını, Karantinaya alınma halinin koğuşta kalma şartlarına nazaran daha iyi olduğu, zira koğuşta kalınacak yer sıkıntısının olduğunu, Başka cezaevine sevk edilme talebinin Bakanlık kararı olduğu gerekçesi ile reddedildiği ancak Cezaevi tarafından diğer cezaevine resen sevk işlemleri yapıldığı, Gazete, dergi, kitap ihtiyaçlarının giderilmediğini, Özel günlerde dahi kargo ile gelen kitaplarının teslim edilmediğini, günlük gazetenin verilmediğini, taleplerine ilişkin verilen dilekçelerin akıbetinden bilgi alamadıklarını, evrak kayıt numarası verilmediğini, sosyal ve spor aktivitelerin bireysel olarak dahi yaptırılmadığı, telefon görüş hakkının haftalık 20 dakika olarak uygulandığını ” beyan etmiştir.

2./       Medya ASLAN(Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan mahpus Medya ASLAN ile 10/07/2020 tarihinde salgın hastalık(Covid-19) sürecinde alınan önlemler/tedbirlerin ve yaşanan hak ihlallerinin tespiti amaçlı görüşmede “Koğuşta bulunan mahpus sayısının olması gereken sayıdan fazla olduğu, son dönemde gerçekleşen tahliyeler sonucunda koğuşta bulunan sayının azaldığını, böylelikle yatma, temizlik ve barınma konularında sıkıntılar yaşadıklarını, salgın hastalığın başlangıcından koğuş dezenfektesinin her hafta yapıldığını ancak son süreçte yapılmadığını, koğuş aramalarının pandemi hastalığı nedeniyle durdurulduğu, revire çıkma taleplerinin yerine getirilmediğini, hastaneye sevk taleplerinin kabul edilmediğini, Koğuşlarında hasta mahpusların bulunduğunu, Hastaneye sevk edilme halinde cezaevine dönüşte karantinaya alındıklarını, Gazete, dergi, kitap ihtiyaçlarının giderilmediğini, Özel günlerde dahi kargo ile gelen kitaplarının teslim edilmediğini, günlük gazetenin verilmediğini, taleplerine ilişkin verilen dilekçelerin akıbetinden bilgi alamadıklarını, evrak kayıt numarası verilmediğini, sosyal ve spor aktivitelerin bireysel olarak dahi yaptırılmadığı, telefon görüş hakkının haftalık 20 dakika olarak uygulandığını ” beyan etmiştir.

.

3./       Ferhat SAYINER (Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü/tutuklu bulunan mahpus Ferhat SAYINER ile 10/07/2020 tarihinde salgın hastalık(Covid-19) sürecinde alınan önlemler/tedbirlerin ve yaşanan hak ihlallerinin tespiti amaçlı görüşmede “Salgın hastalığın başlangıcından koğuş dezenfektesinin her hafta yapıldığını, cezaevi personelin koğuş içerisine sadece dezenfektan için girdiğini, ancak Sağlık Bakanlığının normalleşme sürecini başlatması ile birlikte alınan tedbirlerin uygulanmamaya başladıkları, ani ve sık koğuş aramalarının başladığını, koruma elbiseleri olmadan koğuşa girerek tüm eşyalar dağıtılmak sureti ile arama yapılıp çıktıklarını, bu durumun Covid-19 normalleşme süreci ile başladığını, sağlık durumlarının tehlikede olduğunu, salgın hastalık başladığından beri maskenin ücret karşılığında koğuş içerisine verildiğini ancak eldivenin satılmadığını, ücretsiz de alamadıklarını, koğuş dışına çıkarıldıklarında üst araması yapıldıktan sonra eldiven ve maskenin verildiğini, hastalık başladığından beri el dezenfektanın 37 TL’den, çok küçük ıslak mendilin ise 15 TL’den satın aldıklarını, mahpusun kampüs içersinde bulunan hastaneye intikali halinde koğuşa getirildiğini ancak il içerisinde tam teşekküllü hastaneye sevki, halinde mahpusun 15 günlük karantinaya alındıkları, Pandemi nedeniyle depo sorumlusu çalışmadığından kota ile aldıkları giyim eşyalarını değiştiremediklerini, cezaevi dışından gelecek malzemelerin temin edilemediğini, kantin listesinde bulunan bir çok malzemenin kantinde temin edilemediğini, gazete, dergi, kitap ihtiyaçlarının giderilmediğini, Özel günlerde dahi kargo ile gelen kitaplarının teslim edilmediğini, günlük gazetenin verilmediğini, taleplerine ilişkin verilen dilekçelerin akıbetinden bilgi alamadıklarını, evrak kayıt numarası verilmediğini, sosyal ve spor aktivitelerin bireysel olarak dahi yaptırılmadığı, telefon görüş hakkının haftalık 20 dakika olarak uygulandığını” beyan etmiştir.

            4./       Yunus DURDU  (Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)

Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan mahpus Yunus DURDU ile 10/07/2020 tarihinde salgın hastalık(Covid-19) sürecinde alınan önlemler/tedbirlerin ve yaşanan hak ihlallerinin tespiti amaçlı görüşmede “Koğuş ilaçlamanın haftada bir yapıldığını,  koğuş dışına çıkarıldıklarında üst araması yapıldıktan sonra eldiven ve maskenin verildiği, dezenfektenin odaya verilmediğini, el sabunu ve çamaşır suyunun birkaç gün sonra verildiğini ve her defasında dilekçe ile talep edildiğini; dilekçe ile talep edilmediği zaman el sabunu ve çamaşır suyunun verilmediğini, kitapları mahpusun istediği sayıda verilmediği, mektupların bir ay sonra verildiği, hastaneye gittiklerinde 14 gün karantinada kaldıklarını ve hastane sevklerinin olmaması için karantina ile mahpusları korkuttukları, 14 gün karantinada kalan mahpusların temel ihtiyaçların karşılanmadığını, Hasta mahpuslar için Adalet Bakanlığına yazmış oldukları mektupların(kapalı zarf) cezaevi yönetimi tarafından açıldığını ve bu mektupları yazan 10 mahpus hakkında soruşturma başlatıldığını, Gazete, dergi, kitap ihtiyaçlarının giderilmediğini, Özel günlerde dahi kargo ile gelen kitaplarının teslim edilmediğini, günlük gazetenin 3-4 gün sonra verildiğini,  Yeni Yaşam gazetenin ise verilmediğini, taleplerine ilişkin verilen dilekçelerin akıbetinden bilgi alamadıklarını, evrak kayıt numarası verilmediğini, sosyal ve spor aktivitelerin bireysel olarak dahi yaptırılmadığı” beyan etmiştir.

Heyetimizin Tespit ve Gözlemleri

            1./       Öncelikle en acil sorun olarak  Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında mahpusların COVİD-19 salgın hastalığı ve normalleşme sürecinde yasal haklarının kullandırılmadığı, yasal haklarının hukuki gerekçelerden yoksun olarak engellendiği, alınan tedbir ve önlemlerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

            2./       Cezaevi yönetiminin genel olarak mahpuslara yönelik baskı, zorlama tarzında(salgın hastalık döneminde koğuş dışına çıkarılan mahpusun üst aramasının yapılması, sosyal mesafe kurulanın ihlal edildiği, cezaevi kampüs alanında çıkarılmamasına rağmen tedavi hakkını kullanmak isteyen mahpusun 15 günlük karantina sürecine maruz bırakılmaı ve şartların çok zor olması, mahpus karantinaya girmemek için tedavi hakkından feragat ettiği vb.) bir yaklaşımlarının bulunduğu tespit edilmiştir.

            3./       Mahpusların cezaevi yönetimi tarafından salgın hastalık önlem ve tedbirlerine aykırı yöntemlere maruz kaldığı( dezenfektan, ıslak mendilin maske ve eldivenin satın alma ile ulaşabildikleri ve yüksek fiyatta olması, temizlik malzemelerinin sınırlı ve yetersiz temin edilebilmesi  vb) tespit edilmiştir.

            4./       Herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve yasaklanmayan, mahpusların talep ettiği veya kargo ile gelen gazete, dergiler kitap vs. idare tarafından ya hiç verilmiyor ya da geç veriliyor. Haber alma özgürlüğü ve kamusal bilgilere erişim hakları engelleniyor.         

SONUÇ

*OHAL ile birlikte ve OHAL’in kaldırılmış olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Uluslararası İnsan Hakları sözleşmeleri, Anayasada ve kanunlarımızda tanımlanan hakların uygulanması cezaevlerinde fiili olarak askıya alınmıştır. Bu durum mahpuslar, mahpus yakınlarını ve biz insan hakları savunucularını kaygılandırmaktadır.

* Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında Mahpusların anayasal haklarından haber alma özgürlüğü, yaşama hakları,  kamusal bilgilere erişim hakları, sohbet-spor- aktivite hakları, sağlık-tedavi hakları engelleniyor.

*Heyetimiz Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki fiziki koşullar ve söz konusu hak ihlallerinin engellenmesi hakkında etkili başvuruların ve görüşmelerin yapılması gerektiğini tespit etmiştir.

              ‘’İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR’’

              İNSAN HAKLARI DERNEĞİ VAN ŞUBESİ                               16.07.2020

Diğer Yazılar
 İHD VAN
 Basın Açıklamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir