Anasayfa Basın Açıklamaları OHAL’de Yaşasın 8 Mart!

OHAL’de Yaşasın 8 Mart!

10 Dakika Önce

BASINA VE KAMUOYUNA

Van yerelinde, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan bir çok kadının hayatına etki etmiş olan Van Kadın Derneği 2016 yılında KHK ile kapatıldı. Bu kentte 13 yıl boyunca binlerce kadının hayatına dokunan, birçok STK, uluslararası kuruluş ve çeşitli kamu kurumları ile işbirliği içinde faaliyet yürüten VAKAD, kimi adil olmayan iddialar ile hukuksuz bir şekilde baskılara maruz kalmış ve en nihayetinde çalışma hayatına son verilmiştir. Devletin’ Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunan bir yapı olduğu, oluşum ve gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı ve bunlarla irtibatı olduğu’ gerekçeleri ile kapatılan VAKAD’ın tekrar açılması için yaptığımız başvuru geçtiğimiz günlerde ret edildi. Ancak tüm kadınlar ve demokratik kamuoyu biliyor ki; bu suçlamalar haksız, hukuksuz ve bir o kadar da mesnetsizdir.
2016 yılında kapatılmış olan VAKAD’ın bazı üye ve kurucularının, hem dernek kurulmadan önce hem de derneğin kapatılmasından sonraki dönemlerde dernek faaliyetleri dışındaki yargılama süreçleri OHAL komisyonu tarafından VAKAD ile ilişkilendirilmiştir. Benzer bir şekilde, VAKAD’a sadece 1 yıl üyeliği bulunan ve sonrasında da istifa etmiş üyeye 2016 sonrasında açılan dava “iltisak” olarak nitelendirilmiştir. Yine VAKAD’a üye olan ve 2010 yılında istifa eden başka bir üyenin 2020 yılında dernek faaliyetleri dışındaki bir kovuşturması “iltisak” olarak nitelendirilmiştir. Başka bir kurucu üyenin VAKAD daha kurulmadan önceki bir davası aynı şekilde “iltisak” olarak nitelendirilmiştir. Bu kurucu üyenin üyeliği 2009 yılında tarafımızca düşürülmüştür. Ayrıca o kişinin yargılama süreci hali hazırda devam etmektedir. OHAL Komisyonu derneğe üye olan kadınların iltisakını araştırmış ancak, üyelerin VAKAD ile ilgili olmayan faaliyetlerini de VAKAD ile ilişkilendirerek, faaliyetlerin VAKAD ile ilgisini, üyelerin hangi zaman dilimlerinde VAKAD bünyesinde olduklarını araştırma gereği duymamıştır. Görüldüğü üzere dernek faaliyet dönemi dikkate alınmadan yaşanmış veya halen daha iddia değerinde olan her bir mesele ve durum ‘’iltisaklaştırılıp, ilişkilendirilip, resmen zorlama sebepler ile dernek faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir.
Tüm bunlar yetmiyormuş gibi 2013 yılında VAKAD tarafından gerçekleştirilen ‘Toplumsal Barışın Siyasal ve Toplumsal Patikaları’ konulu sempozyumda yer alan bir katılımcının konuşması ve değerlendirmelerinin, ‘’milli güvenliği tehdit ettiği’’ iddia edilmiştir. Toplumsal barışın inşa süreçlerinin yönetilmesi ve barış inşa sürecine katkı sunmayı hedeflediğimiz bu sempozyum da dahi düşünce ve ifade özgürlüğü açık bir şekilde ihlal edilmiş bu da yetmiyormuş gibi kapatma için gerekçe olarak önümüze konmuştur.
OHAL Komisyonu, VAKAD’ın yaptığı deprem yardımlarının silahlı örgüte sempati ve güven toplamak amaçlı olduğunu da belirtmiştir. Bu konu ile ilgili 2011-2012 yılları arasında yürütülen soruşturma VAKAD lehine sonuçlanmış, dosya kapatılmıştır. OHAL komisyonu VAKAD’ın kapatılması için zorlama nedenler aramış ancak bu nedenlerin zamansallık ilkesine, üyeler hakkında görülen yargılamaların VAKAD ile ilgisini ve sonuçlarını gözetmemiştir. Dolayısı ile OHAL komisyonunun bu kararı kamu yararını ,tüm temel insan haklarını, örgütlenme hakkını, düşünce ve ifade özgürlüğünü de ihlal etmektedir. En önemlisi hukuk ve adalete olan inancımızı zedelemiştir.
VAKAD, hayatı deneyimleyerek öğrenen, kadın haklarını, dayanışma temelli, barışçıl bir şekilde savunan bir kadın örgütüdür. Her zaman ve her yerde kadına yönelik her türlü şiddet ile mücadele eden, kadın cinayetleri karşısında ses yükselten, kadının her alanda eşitliği için mücadele eden, şiddet üreten ve yayan eril egemen anlayışlara karşı mücadele temelinde dayanışma ağları kuran, genişleten ve bu temelde toplumsal barışı hedeflemiştir. Eylem ve programını da bu paralelde üretmiş ve bu yönde faaliyetler yürütmüştür. Bunun aksi iltisaklar ile mantık ve vicdana uymayan hukuksuz sebepler iddia edilemez. Üye olan kadınlar da barışı savunan, şiddete karşı barışın yanında durmaya gayret eden
kadınlar olmuştur. VAKAD’dan destek alan kadınlar da maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı dayanışmaya ihtiyaç duyan kadınlar olmuştur.
Temelsiz iddialar ile kapatıldığımızı OHAL komisyonunun gerekçelerinden bir kez daha anladık. VAKAD bağımsız bir kuruluş olup, hiçbir siyasal oluşum ile herhangi bir bağı olmamıştır. VAKAD’ın kurucu ve üye kadınları da bağımsız, kendisine yeten, kendisini farketmiş kadınlardır. Biliyoruz ki; Eril iktidarlar da en çok bizim gibi kadınlardan korkmaktadırlar. VAKAD’a yönelik yapılan bu haksızlığa karşı hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz.
Koşullar ve süreçler her ne olursa olsun yılmayacağız. Elbette umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Elbette ki mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyoruz ki bilincimizin aynı şeylere öfkelendiği, vicdanımızın aynı şeyler için sızladığı, umutlarımızın aynı şeylere yeşerdiği, yüreğimizin aynı şeyler için mutlulukla attığı birçok kadın var. Bu bizler için önemli bir motivasyon kaynağıdır.
Her şeye rağmen yaşasın 8 Mart, yaşasın Kadın Mücadelesi…
OHAL’DE YAŞASIN 8 MART! 8.03.2021

Diğer Yazılar
 İHD VAN
 Basın Açıklamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir