Anasayfa Basın Açıklamaları Eş Genel Başkanımızı Derhal Serbest Bırakın!

Eş Genel Başkanımızı Derhal Serbest Bırakın!

5 Dakika Önce

Basına ve Kamuoyuna

Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan, bugün sabah saatlerinde Ankara’da evinde gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz herhangi bir bilgi sahibi olamadık. Ancak biliyoruz ki, bu son zamanlarda İnsan Hakları Savunucularına yönelik artan baskı ve hukuksuzluğun bir sonucudur. Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan, 1986 yılında kurulan Türkiye’nin uluslararası  saygınlığa sahip en köklü ve kitlesel insan hakları örgütü olan İHD’nin başkanlığını 2008 yılından  bu yana, 13 yıldır kesintisiz olarak sürdürmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti gerek Anayasa, gerekse de Uluslararası sözleşmelerin doğurduğu yükümlülükler bağlamında yasama, yargı, yürütme pratiği ile temel hak ve özgürlükleri korumalıdır.  Anayasanın 90. Maddesi Türkiye’de iç hukuk düzenlemeleri yani kanunlar ile uluslararası anlaşmaların ihtilafı halinde, temel hak ve özgürlük ile ilgili uluslararası kanunların üstünde olduğunu saptamış durumda. Yasal durum böyle iken insan hakları alanına ilişkin anayasal ve sözleşmesel yükümlülükler yerine getirilmeyerek son yıllarda, hem insan hakları kurumlarına hem de hak ihlallerine karşı mücadele eden insan hakları savunucularına yönelik baskılar da artmaktadır.

İç hukuktaki düzenlemelerin yanında,  uluslararası anlaşmalar da insan hakları çalışma alanını genişletmenin yanında insan hakları savunucularının savunuculuk çalışmalarını da güvence altına almayı amaçlamıştır. ‘’Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’’ ve ‘’ AGİT  ‘’İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Klavuz İlkeler’’ insan haklarını savunmayı bir hak olarak tanır ve devletlere insan hakları savunucuları koruma görevi verir. Bunun yanında onları insan hakları savunucularını desteklemeye ve işbirliği geliştirmeye çağırır.

Türkiye’nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler ve tarafı olduğu AGİT’in ilkesel kararları arasında yer alan tüm bu tavsiye ve yükümlülüklere rağmen, insan hakları savunucularına yönelik yoğun baskı, uluslararası hukukun ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir dizi hakların ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda bizler insan hakları savunucuları olarak, insan haklarını savunmanın evrensel bir hak olduğunu bir daha hatırlatmak istiyoruz. Eş Genel Başkanımızı Derhal Serbest Bırakın!

İHD Van Şubesi

THİV

KESK Van Şubeler Platformu

TUHAYDER

Van-Hakkari Tabip Odası

Serhat Göç Araştırmaları Derneği

Van Barosu

ÖHD

TMMOB

İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR. 19.03.2021

Diğer Yazılar
 İHD VAN
 Basın Açıklamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir