Anasayfa Basın Açıklamaları İnsan Hakları Savunucuları ve Faaliyetleri Toplumun Vicdanıdır, Suçlulaştıralamazlar

İnsan Hakları Savunucuları ve Faaliyetleri Toplumun Vicdanıdır, Suçlulaştıralamazlar

7 Dakika Önce

Basına ve Kamuoyuna

İnsan Hakları Savunucuları ve Faaliyetleri Toplumun Vicdanıdır, Suçlulaştıralamazlar

Dün sabah operasyonuyla Diyarbakır İHD şube yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Şube Sekreteri arkadaşımız Ferhat BERKPINAR ikametgâhında gözaltına alınmış. Eş zamanlı olarak Diyarbakır şubenin kapıları kırılarak içeri girilmiş ve derneğin hiçbir yetkilisine haber verilmeden aramalar yapılmıştır. Aramalarda derneğin faaliyetlerinde kullandığı dijital aygıtlara ve dokümanlarına el konulmuştur. İşlemlerin tamamı hukuka aykırı olarak yapılmıştır. Zira Dernek binası ile ilgili herhangi bir arama kararı alınmadan arama gerçekleştirilmiştir. Dernek faaliyetlerimiz suçlulaştırılmaya çalışılmıştır.

İnsan Hakları Derneği yakın tarihin en canlı tanığı, mağduru ve hak savunucusudur. 1980 darbesi sonunda insan hak ve hürriyetlerine ciddi hak ihlalleri olmuştur. Bu alanda çalışma yürüten İHD yöneticisi ve üyelerine yönelik gözaltılar tutuklamalar, baskılar gerçekleşmekle birlikte birçok üyesi yaşamını yitirmiştir. 2015 yılından itibaren Türkiye’de artarak devam eden baskı ve sindirme politikaları Sivil toplum Örgütleri ile diğer tüm demokratik kesimler üzerinde ciddi hak ihlallerini doğurmuştur. İHD’nin tüm kesimleri de bu yönelimden en çok etkilenen kesim oldu. Bilindiği üzere ülkenin içişlerinden sorumlu en yetkili şahıs tarafından meclis kürsüsünden derneğimiz apaçık bir dille tehdit edilmiştir. Bu açıklamalardan sonra eş genel başkanımız Öztürk Türkdoğan gözaltına alınmış ve hakkında davalar açılmıştır. Ayrıca yine eş genel başkanımız Eren Keskin ifadeye çağrılsa gidebileceği bir soruşturmadan gece yarısı gözaltına alınmıştır. Aynı zamanda yüzyıla varan cezalara çarptırılmış, neredeyse ülkenin her ilinde kendisine yeni davalar açılmıştır. Hemen akabinde Diyarbakır Şube yönetiminden arkadaşımız Ferhat BERKPINAR gözaltına alınmış ve hukuksuzça dernek binası aramaya tabi tutulmuştur. Son yaşananlarla görünen o ki derneğimiz ve insan hakları savunucuları sistematik bir sindirme ve kriminalize edilme operasyonuyla karşı karşıyadır.

Derneklerin nasıl aranacağı mevzuatta bellidir. Ayrıca burada derneğin aranmasına ilişkin bir kararda söz konusu değildir. Bu nedenle yapılan arama keyfi ve sindirmeye dönük bir çabadır ve de beyhudedir. Bu antidemokratik ve keyfi uygulamalar ancak ülkeyi ekonomik ve demokratik sefaletin eşiğinden daha da kötüye götürmüştür. Zira özelde İHD genelde hak savunucuları asla hak mücadelesinden geri durmayacaklardır. Tarih buna tanıktır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesinde belirttiği üzere; İnsan hakları ve temel özgürlükleri koruma ve geliştirme temel sorumluluğu ve ödevinin devlete düştüğünün altını çizerek; birey, grup ve derneklerin insan hakları ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirme ve bu hakları ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma hak ve sorumlulukları bulunduğunu kabul eder.

İnsan hakları savunucuları toplumun vicdanı ve sesidir. Devleti ve iktidarı insan hakları savunucularına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyor, gözaltına alınan arkadaşımız Ferhat BERKPINAR’ın derhal serbest bırakılmasını ve her türlü hukuki hakkının korunmasını talep ediyoruz.

İnsan Hakları Derneği Van Şubesi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Van Temsilciliği

Van-Hakkari Tabip Odası

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Van Şubesi

Van Star Kadın Derneği

Van Barosu

Van Kadın Platformu

Eğitim-Sen Van Şubesi

Tüm-Bel Sen Van Şubesi

BES Van Temsilciliği

Haber Sen Van Şubesi

SES Van Şubesi

Yapı Yol Sen Van Şubesi

Tarım ORKAM Van Şubesi

BTS Van Temsilciliği

ESM Van Temsilciliği

Kültür Sanat Sen Van Temsilciliği

DİVES Van Temsilciliği

Diğer Yazılar
 İHD VAN
 Basın Açıklamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir