Anasayfa Basın Açıklamaları Yaşam Hakkı Korunsun, Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın!

Yaşam Hakkı Korunsun, Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın!

11 Dakika Önce

06/10/2022    

 BASINA VE KAMUOYUNA

Kamuoyunda uzunca bir süredir gündemde olan hapishanelerde yaşanan temel hak ihlalleri ile birlikte son bir yılda yaşanan şüpheli ölümler Türkiye Hapishane tarihine kara bir leke daha bırakmıştır. Mevcut veriler ve yıl boyunca Sivil Toplum Örgütleri tarafından yayınlanan raporlar bir arada değerlendirildiğinde; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtilen barış, adalet, eşitlik, özgürlük, insan onurunun korunması, sağlık, yaşam hakkı ve bunları güvence altına alacak demokratik düzenden giderek uzaklaşmaktayız. Bunun en olumsuz yansımaları da ne yazık ki devam eden hasta mahpusların durumları ve mahpusların ölümleri ile açıkça gözler önüne serildiği gibi, hapishanelerde yaşanmaktadır.

Bilindiği üzere, ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 5. maddesi ve ‘Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 7. maddesi, hiç̧ kimsenin işkence veya diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya maruz bırakılmayacağını öngörmektedir. Ancak, Türkiye hapishaneleri, başta yaşam hakkı ihlalleri olmak üzere her türlü̈ insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin yapıldığı birer işkence mekânları haline gelmiştir. Mahpuslar, yaşam hakkı ihlalinden işkenceye, sağlık hizmetlerine erişimden otoriter uygulamalara kadar ağır ve ciddi ihlaller ile karşı karşıyadır. Yıllardır gündemde olan ancak çözümü noktasında adım atılmayan hasta mahpusların yaşadıkları durumlar da hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin başında gelmektedir. Nitekim İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından “Türkiye hasta mahpusları büyük risk altında bırakıyor.” şeklinde çağrıda bulunulmasına rağmen; her yeni yargı paketinde siyasi mahpuslar kapsam dışı bırakılmakta ve 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ile de tahliyeleri engellenerek eşitlik ilkesi ile birlikte mahpusların yaşam hakları, özgürlük ve güvenlik hakkı, hak arama hürriyeti hakkı gibi birçok hakları da göz ardı edilmektedir.

Türkiye Hapishanelerinde tespit edilen verilere göre; hasta mahpusların içinde, durumu en ağır olanlar kanser hastaları olmakla beraber, bunun yanı sıra kronik ve çoklu hastalıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, şeker ve tansiyon hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına idame ettiremeyecek kadar hasta olanlar da mevcuttur. Ancak ne yazık ki Adalet Bakanlığı özellikle pandemi döneminde ağır hasta mahpusların tahliye edilmeleri ile ilgili yapılan tüm çağrılara sessiz kalmıştır. Bu sebeple kimi hasta mahpuslar için verilmeyen veya geç verilen kararlar da yaşam hakkı ihlaline yol açmakla birlikte, hapishanelerden ya tabutlar çıkmakta ya da mahpuslar tahliye edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetmektedirler. En son olarak Diyarbakır Kadın Hapishanesinde Emel Haceroğlu yapılan suç duyurularından da anlaşılacağı üzere; gecikmeli hastaneye çıkarıldığından yaşamını yitirmiştir. Yine Trabzon Beşikdüzü T Tipi Hapishanesinden yaklaşık olarak 8 ay önce tahliye edilen Nevzat ÇAPKIN da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Bunun yanı sıra Elazığ Hapishanesinden Zülfü Yıldırım, Urfa Hapishanesinden Bazo Yılmaz, Giresun Espiye L tipi hapishanesinden Mehmet Candemir gibi daha birçok mahpusun ölüm haberleri alındı. Sadece 2022 yılında 50 hasta mahpusun ölüm bilgisine dair olan veriler, hasta mahpuslar açısından verilmeyen ya da geç verilen kararların yetersizliğinin en somut örneğidir.

Türkiye hapishanelerinin olumsuz koşullarının ve iyileştirmelerin yapılması gerekirken aksine mahpusların yaşamlarını daha da zorlaştıran uygulamaların, özellikle ağır hasta mahpuslar için ciddi bir tehdit olduğunu belirtmek isteriz. Defalarca yapılan infaz erteleme başvuruları, yapılan açıklamalar ve kamuoyu gündemine rağmen Mehmet Emin ÖZKAN ve Aysel TUĞLUK özelinde, ağır hasta mahpuslar tüm başvurulara rağmen tahliye edilmeyerek yaşam hakları ihlal edilmektedir. En son yine geçtiğimiz günlerde Mehmet Emin ÖZKAN, bulunduğu hapishanede fenalaşıp hastaneye kaldırılmış, birkaç gün yoğun bakımda tutulmasının ardından yine insanlık onuruyla bağdaşmayacak şekilde elleri kelepçeli olarak hapishaneye geri götürülmüştür. Hastalığın çok ileri seviyeye ulaşmasına rağmen ve ATK ‘ye sevk edilen Aysel TUĞLUK hapishanede kalabilir raporu alarak tahliye edilmiyor. Burada yine şunu hatırlatmak isteriz ki; Mehmet Emin ÖZKAN ve Aysel TUĞLUK şahsında, özellikle hasta mahpuslar başta olmak üzere hapishanelerde bulunan tüm mahpuslara uygulanan ağır hak ihlallerine bir an önce son verilmesi ve gerekli işlemlerin yapılarak tahliyelerinin önünün açılması gerekmektedir.

Bu anlamda gerek siyasal iktidarın gerekse yetkililerin daha fazla ciddi sağlık sorunları ve ölümler yaşanmadan gerekli tedbirleri alması ve talepleri değerlendirmek üzere harekete geçmesi gerekmektedir. Hapishanelerde kalan mahpusların temel yaşam ihtiyaçları karşılanmalı ve özellikle sağlık alanına erişim en erken şekilde gerçekleşmelidir. Ancak özellikle son süreçlerde hapishane de çıkan ölümler bize mahpusların temel haklarına dahi ulaşamadıklarını göstermektedir. Bu da devletin temel sorumluluklarından olan yaşam hakkını askıya aldığını bizlere gösteriyor. Sorunlara, temel hak ve özgürlüklerin esas alınarak yaklaşılması ve hasta mahpusların taleplerinin bu doğrultuda değerlendirilerek çözüme kavuşturulması için Adalet Bakanlığını, ulusal ve uluslararası hukuk ve insan hakları kurumlarını bu anlamda harekete geçmeye davet ediyoruz. Hasta mahpusların derhal tahliyelerine yönelik talebimizi tüm kamoyu önünde tekrar yineliyoruz.

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ VAN ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ VAN ŞUBESİ

TJA VAN

ÇEVDER

KESK ŞUBELER PLATFORMU

ARYEN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

SERHAT GÖÇ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

STAR KADIN DERNEĞİ

TMMOB VAN İKK

DİSK GENEL İŞ SENDİKASI

TUHAYDER VAN

VAN-HAKKARİ TABİB ODASI İNSAN HAKLARI KOLU

VAN BAROSU

HDP VAN İL EŞBAŞKANLIĞI

DBP VAN İL EŞBAŞKANLIĞI

MEBYADER

ŞANOWAN

ARSİSA DİL KÜLTÜR DERNEĞİ

BASKDER

VAN DİŞ HEKİMLERİ ODASI

Diğer Yazılar
 İHD VAN
 Basın Açıklamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir