Anasayfa Basın Açıklamaları KHK ve Kayyum Rejimine Hayır!

KHK ve Kayyum Rejimine Hayır!

11 Dakika Önce

BASINA VE KAMUOYUNA
Değerli Basın Emekçileri,
Mevcut siyasal iktidar; emekçilerin, kadınların, gençlerin, esnafın, çiftinin, işçilerin kısacası halkın
tüm kesimlerinin ihtiyacı olan adalet, demokrasi, barış ve ekonomiyi güçlendirmeye yönelik hiç bir adım
atmamakta ve politika üretmemektedir.
Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulu yönetimlerini devam ettirmeye yönelik
uygulamalarla ayakta durmaya çalışan iktidar; emekçilerin, sendikaların, meslek odalarının, demokratik kitle
örgütlerinin üzerinde baskılarını artırmaktadır. Bizleri, aydınlıktan, demokrasiden, emekten, adaletten, hak
ve özgürlüklerden vazgeçirip; kendilerine dokunmayan eleştirmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratmayı
amaçlamaktadır.
2016 Temmuz Darbe girişiminden bu yana, ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında atılan bir
twit bile örgüt propagandası olarak ele alınıp dava konusu haline getirilmiştir. Ülkede neredeyse hakkında
soruşturma açılmamış, sanık kürsüsüne çıkmamış, hapis cezası müeyyidesine maruz kalmamış yurttaş
kalmadı. Kentimizde 6 yılı aşkın süreden beri emek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının demokratik ve
anayasal hakkı olan “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı” keyfi olarak engellenmektedir. İktidar ve yerel kamu
otoriteleri yandaş dernek ve sivil toplum örgütlerine uygulamadığı yasakları, defacto olarak OHAL’i kalıcı
hale getirmek suretiyle demokratik sivil toplum örgütlerine karşı uygulamaktadır.
15 Temmuz darbe girişimi üzerindeki sis perdesi yeterince dağılmamış ancak darbe girişimi bir lütuf
olarak görülerek hayata geçirilen 20 Temmuz sivil darbesinin neyi amaçladığı aradan geçen süre içinde
tümüyle netleşmiştir. Sivil darbe uygulamalarıyla OHAL döneminde bile askıya alınamayacak olan temel hak
ve özgürlükler çiğnenmiş, darbe girişimi her tür anti demokratik uygulamanın gerekçesi haline getirilmiştir.
Bunların başında da haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Herkesin çok iyi bildiği gibi, hukuken somut
delillere, yargı kararlarına, mevzuata uygun yürütülen idari soruşturmalara dayanmayan tüm kararlar yasaya
aykırıdır. Kamuda yaşanan ihraçların niteliğine, kararların alınış şekline, ihraç edilenlere ‘savunma hakkı’ bile
tanınmaması hususu nazara alındığında KHK ihraçlarının nasfet ve hukuka aykırılığı açık ve net olarak
anlaşılmaktadır.
İktidar, ilk aylarda tüm bu uygulamalara karşı itiraz yollarının kapalı olduğunu açıkladı. Darbe
dönemlerinde dahi görülmeyen bu uygulamalara, içeride ve dışarıda itirazlar yükselince ve AİHM’e on
binlerce başvuru yapılınca bir oyalama mekanizmasına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine iktidar, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin de hukuksuzluklara göz yummasına neden olacak şekilde 23 Ocak 2017 günü iki yıllık
süre içinde kamudan ihraç edilmiş yüzbinlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını ve kapatılan kurumların
itirazlarını değerlendirmek ve karar altına almak üzere kendisine bağlı OHAL İşlemlerini İnceleme
Komisyonu’nu kurdu ve görevlendirdi.
Değerli Basın Emekçileri, Değerli Arkadaşlar;
Tam altı yıldır neredeyse her gün söylüyoruz, bir kez daha ifade edelim; bir oyalama aracı olarak kurulan,
iktidara bağlı, iktidarın talimatlarıyla hareket eden OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu hukuk karşısında suç
işliyor. Görevde kaldığı her gün suçu katlanarak büyüyor ve Komisyon üyeleri çifte maaş almaya devam
ediyor.
Aileleriyle birlikte yüzbinlerce insanın, anayasal haklarının ellerinden alınarak açlık ve sefalete
mahkûm ettirilerek biat ettirilmeye çalışılması aynı zamanda insanlık suçudur. Bu suça iktidar, OHAL
Komisyonu üyeleri ve iktidarın ihtiyacına uygun raporlar hazırlayan yerel kamu idarecileri ortaktırlar.
Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve
yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL Komisyonu derhal
lağvedilmelidir. Haksız ve hukuka aykırı olarak KHK kapsamında İhraç edilen tüm kamu görevlileri bütün
haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmeli; maddi ve manevi hak kayıpları tazmin edilmelidir.
Öte yandan şark ıslahat planı kapsamında geçmişte uygulanan umum müfettişliklerinin aktüel
yorumu olan kayyım rejimi, aynı paradigma ile ortaya çıkartılmış ve halkın iradesi bir kez daha hiçe
sayılmıştır. Halkın iradesini gasp edenler aynı zamanda belediyelerde işçi ve emekçi kıyımı yapmaktan da geri
durmamışlardır. Siyasi iktidarın memuru ve üyesi gibi davranan bu kişiler; hak ve emek düşmanı tutum
içerisine girerek işgal ettikleri koltukları siyasi ve şahsi çıkarları için kullanmışlardır.
İktidar; sivil toplum alanını, kendi belirlediği sınırlar içerisinde kontrol ederek, kendi gölgesinde ve
uzantısı olarak çalışma yapar hale getirmeye çalışmaktadır. Kamu otoritesinin Büyük bir yanılgı içerisinde
olduğunu belirterek; bizlerin tarihimizden aldığımız mirasın sorumluluğu, bilinci ve kararlılığıyla
yürüdüğümüzü, askeri darbelerin karanlığını yok ederek bugüne gelmiş, sivil darbelerin de en koyu
karanlığını yok ederek yarına ulaşma iradesine ve gücüne sahip olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.
Önümüze çıkarılan tüm engellere, baskılara, kuşatmalara karşı dimdik ayakta kalmaya ve mücadele etmeye
devam edeceğiz. Emeğin, barışın, kardeşliğin dünyasını inşa edip çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma
mücadelesi vereceğiz!
Faşizme karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ırkçılığa ve şovenizme karşı
emeğin birliği ve halkların eşit yurttaşlığı için fiili ve meşru mücadeleye devam edeceğiz
*Güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizden vazgeçmiyoruz!
*Örgütlenme özgürlüğü hakkımızdan vazgeçmiyoruz!
*Barış içinde yaşama talebimizden vazgeçmiyoruz!
*Herkes için ulaşılabilir, demokratik, sosyal, özgürlükçü, katılımcı yerel yönetim talebimizden vazgeçmiyoruz!
*Eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi, barış ve şiddetsiz bir yaşam mücadelemizden vazgeçmiyoruz!
KESK VAN ŞUBELER PLATFORMU

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI


DİSK GENEL-İŞ VAN ŞUBESİ

TMMOB VAN İL KOORDİNASYON KURULU


İNSAN HAKLARI DERNEĞİ VAN ŞUBESİ

VAN BAROSU

Diğer Yazılar
 İHD VAN
 Basın Açıklamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir