Anasayfa Görseller KHK ve Kayyum Rejimine Hayır!

KHK ve Kayyum Rejimine Hayır!

10 Dakika Önce

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri,

Mevcut siyasal iktidar; emekçilerin, kadınların, gençlerin, esnafın, çiftinin, işçilerin kısacası halkın tüm kesimlerinin ihtiyacı olan adalet, demokrasi, barış ve ekonomiyi güçlendirmeye yönelik hiç bir adım atmamakta ve politika üretmemektedir.

Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulu yönetimlerini devam ettirmeye yönelik uygulamalarla ayakta durmaya çalışan iktidar; emekçilerin, sendikaların, meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin üzerinde baskılarını artırmaktadır. Bizleri, aydınlıktan, demokrasiden, emekten, adaletten, hak ve özgürlüklerden vazgeçirip; kendilerine dokunmayan eleştirmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır.

2016 Temmuz Darbe girişiminden bu yana, ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında atılan bir twit bile örgüt propagandası olarak ele alınıp dava konusu haline getirilmiştir. Ülkede neredeyse hakkında soruşturma açılmamış, sanık kürsüsüne çıkmamış, hapis cezası müeyyidesine maruz kalmamış yurttaş kalmadı. Kentimizde 6 yılı aşkın süreden beri emek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının demokratik ve anayasal hakkı olan “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı” keyfi olarak engellenmektedir. İktidar ve yerel kamu otoriteleri yandaş dernek ve sivil toplum örgütlerine uygulamadığı yasakları, defacto olarak OHAL’i kalıcı hale getirmek suretiyle demokratik sivil toplum örgütlerine karşı uygulamaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi üzerindeki sis perdesi yeterince dağılmamış ancak darbe girişimi bir lütuf olarak görülerek hayata geçirilen 20 Temmuz sivil darbesinin neyi amaçladığı aradan geçen süre içinde tümüyle netleşmiştir. Sivil darbe uygulamalarıyla OHAL döneminde bile askıya alınamayacak olan temel hak ve özgürlükler çiğnenmiş, darbe girişimi her tür anti demokratik uygulamanın gerekçesi haline getirilmiştir. Bunların başında da haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Herkesin çok iyi bildiği gibi, hukuken somut delillere, yargı kararlarına, mevzuata uygun yürütülen idari soruşturmalara dayanmayan tüm kararlar yasaya aykırıdır. Kamuda yaşanan ihraçların niteliğine, kararların alınış şekline, ihraç edilenlere ‘savunma hakkı’ bile tanınmaması hususu nazara alındığında KHK ihraçlarının hukuka aykırılığı açık ve net olarak anlaşılmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Arkadaşlar;

Öte yandan şark ıslahat planı kapsamında geçmişte uygulanan umum müfettişliklerinin aktüel yorumu olan kayyım rejimi, aynı paradigma ile ortaya çıkartılmış ve halkın iradesi bir kez daha hiçe sayılmıştır. Halkın iradesini gasp edenler aynı zamanda belediyelerde işçi ve emekçi kıyımı yapmaktan da geri durmamışlardır. Siyasi iktidarın memuru ve üyesi gibi davranan bu kişiler; hak ve emek düşmanı tutum içerisine girerek işgal ettikleri koltukları siyasi ve şahsi çıkarları için kullanmışlardır.

İktidar; sivil toplum alanını, kendi belirlediği sınırlar içerisinde kontrol ederek, kendi gölgesinde ve uzantısı olarak çalışma yapar hale getirmeye çalışmaktadır. Kamu otoritesinin Büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu belirterek; bizlerin tarihimizden aldığımız mirasın sorumluluğu, bilinci ve kararlılığıyla yürüdüğümüzü, askeri darbelerin karanlığını yok ederek bugüne gelmiş, sivil darbelerin de en koyu karanlığını yok ederek yarına ulaşma iradesine ve gücüne sahip olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Önümüze çıkarılan tüm engellere, baskılara, kuşatmalara karşı dimdik ayakta kalmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeğin, barışın, kardeşliğin dünyasını inşa edip çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi vereceğiz!

                Faşizme karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların eşit yurttaşlığı için fiili ve meşru mücadeleye devam edeceğiz

*Güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizden vazgeçmiyoruz!

*Örgütlenme özgürlüğü hakkımızdan vazgeçmiyoruz!

*Barış içinde yaşama talebimizden vazgeçmiyoruz!

 *Herkes için ulaşılabilir, demokratik, sosyal, özgürlükçü, katılımcı yerel yönetim talebimizden vazgeçmiyoruz!

*Eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi, barış ve şiddetsiz bir yaşam mücadelemizden vazgeçmiyoruz!

KESK VAN ŞUBELER PLATFORMU                                                   TMMOB VAN İL KOORDİNASYON KURULU

 VAN-HAKKARİ TABİP ODASI                                                            İHD VAN ŞUBESİ

 DİSK GENEL-İŞ VAN ŞUBESİ                                                             VAN BAROSU

  • KHK ve Kayyum Rejimine Hayır!

    BASINA VE KAMUOYUNADeğerli Basın Emekçileri,Mevcut siyasal iktidar; emekçilerin, kadınları…
  • ziyaret

    Van KESK Şubeler Platformu, DİSK, TMMOB , TTB Van’daki ihraçlar ve diğer insan hakları ihl…
Diğer Yazılar
 İHD VAN
 Görseller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir