Anasayfa Basın Açıklamaları CUMARTESİ İNSANLARI YALNIZ DEĞİLDİR

CUMARTESİ İNSANLARI YALNIZ DEĞİLDİR

5 Dakika Önce

Kenan Bilgin’i ve tüm kayıplarımızı unutmayacağız!

Demokratik bir devletin varlığının vurgulanabilmesi için, bireylerin toplantı ve gösteri
yürüyüşleri yapma hakkına sahip olmaları temel bir gerekliliktir. Anayasa Mahkemesi,
içtihatlarında bu hayati ilkenin altını çizerek “toplantı özgürlüğü, demokrasi ile sıkı bir bağ
içerisindedir” tespitinde bulunmaktadır.
Demokratik sistemler içerisinde, vatandaşlar devlet tarafından saygı gören ve korunan temel
haklara sahiptirler; bu haklardan biri de toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkıdır.
Bu hakın kullanımı halkın aydınlatılması ve kamusal farkındalığın artırılması için etkili bir
yoldur.
Ancak ne yazık ki, Türkiye’de demokratik ilkelerin ihlali endişe verici bir şekilde devam
etmektedir. Anayasa ve yasal haklarımızı kullanarak sevdiklerimizin gözaltına alındığı
olayları açığa çıkarmak ve kamusal bilincin artırılmasına katkı sağlamak istediğimizde,
sistemli bir şekilde engellenmekteyiz. Her Cumartesi, işkence ve kötü muamele yasağını
ihlal eden koşullarda gözaltına alınmaktayız.Oysa gözaltına alma kararı, kişinin suç
işlediğini gösteren güçlü deliller olduğunda verilebilir. Anayasa Mahkemesi dahil yargı
organları, Cumartesi Aneleri’nin engellenmesinin hak ihlali olduğunu ve buluşmalarında suç
unsurunun oluşmadığını belirtmektedir.
Savcıların bağlı olduğu Adalet Bakanı’na ve kolluğun bağlı olduğu İçişleri Bakanı’na soruyor
ve bir açıklama bekliyoruz: Suç unsurları oluşmadığı halde neden gözaltına alınıyoruz?
Hukuki açıdan, gözdağı vermek, caydırmak veya onur kırmak amacıyla gözaltı kararı
vermek mümkün olmadığına göre, tüm eylem ve işlemlerinizi hukukun üstünlüğüne uygun
bir şekilde yapma yükümlülüğünüzü askıya mı aldınız?
Anayasa, hukuk, adalet tanımayan, devletin kurumsal yapısını darmadağın eden, keyfi
uygulamalarla toplumu germeyi amaçlayan bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Devleti
yönetenlere, tüm eylem ve işlemlerinde hukuka bağlı kalma yükümlülüklerini hatırlatmaya
devam edeceğiz.
Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak kaybedilen sevdiklerimizi aramaktan
vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımıza ve adalete ulaşmak için hukukun bütün imkanlarını
kullanmakta ısrar edeceğiz.12 Eylül 1994 tarihinde Ankara’da gözaltına alınarak kaybedilen
AİHM’in oybirliği ile Türkiye’yi mahkum etmesine rağmen iç hukukta dava aşamasına
gelmeden dosyası kapatılan Kenan Bilgin’i ve tüm kayıplarımızı unutmayacağız.
İNSAN HAKLARI DERNEĞi VAN ŞUBESİ

Diğer Yazılar
 İHD VAN
 Basın Açıklamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir